• مفهوم زندگی - ترجمه شعری از فرانسه

  Le sens de la vie

  La vie est combat continuel 
  Qui n'a pour but que le bonheur d'un être 
  Mais si ce combat s'avère hardi et rempli de souffrances 
  Alors les ténèbres incombent l'Homme 
  Mais l'Homme dans son intelligence 
  Se relève de ses blessures 
  Rempli de courage et enveloppé de sagesse 
  L'Homme va de l'avant sans se soucier 
  Du malheur qui pourrait le traverser 
  Aveuglé par l'amour 
  Son cœur enflammé d'un doux brasier 
  Perdu dans ce vaste univers 
  Fourvoyé dans ce monde perverti et innommable 
  Il prolonge son châtiment 
  Plongé dans l'obscurité et l'abîme 
  Sentir la tardive agonie de son âme 
  Oppressé par l'opacité de la perversion de ce cosmos 
  Infini et insolent par sa grandeur 
  L'Homme finit par trépasser 
  Sans se plaindre et sans regret 

   

   مفهوم  زندگی!

  زندگی مبارزه ی مستمر است

  برای آنکه  هدفی جز  رسیدن به " سعادت هستی "  ندارد

  حال  این مبارزه  سخت و سرشار از درد و رنج  بنماید

  و ظلمات انسان را فرا گیرد

   او با درایت و روشنگری

    تسکین می دهد زخم ها و جراحاتش را   

  با قلبی پر شهمات و  در لوای دانایی

  انسان  پیش به سوی آینده می رود

  بی هیچ نگرانی از تیره بختی های رسیده در  مسیر.

  نابینای عشق

  قلب او شعله ور از بوسه ای شیرین

  گم شده در این کهکشان گسترده

  گمراه شده در این دنیای تباهی و نازیبا

  در امتداد مجازات و کیفرهایش

  امتداد ابهام و گرداب سرگردانی

  با احساس عذابی از  افول و اضمحلال  روح خود

  به تنگ آمده از  تیرگی های  تباه کننده این جهان هستی

  بی نهایت متکبر از  عظمت واهمیتش

  انسان با مرگ پایان می یابد

  بی هیچ شکایتی، بی هیچ پشیمانی